Eco-Ing d.o.o.

ECO-ING d.o.o. je podjetje, v katerem se zavedamo odgovornosti do narave.

Voda je vir nastanka vseh živih organizmov. Je pogoj za obstoj živih bitij. Je osnova za izvajanje vseh gospodarskih dejavnosti. V svetu bo po vseh napovedih voda bistveni omejitveni dejavnik razvoja.
Toda ljudje z razvojem v vodni krog vnašamo onesnaženje, ogrožamo okolje in naravne vire pitne vode. Voda pa je nenadomestljiva naravna vrednota in ker so vodni viri omejeni, je potrebno z njo ravnati izredno skrbno ne glede na to, kje na zemlji se nahajamo.

Kontaktni podatki

ECO-ING d.o.o., Opekarniška cesta 15 a, SI-3000 Celje
www.eco-ing.com
GSM: 041 786 506
info@eco-ing.com, info@cistilna-naprava.si
SKYPE ID: mitja.conradi

Hišne čistilne naprave

Hišne čistilne naprave so namenjene čiščenju odpadnih vod iz enostanovanjskih, večstanovanjskih ali vrstnih hiš oziroma vseh vrst objektov, kot so nastanitveni objekti, restavracije, šole, rekreacijska središča, delavnice, v katerih nastajajo komunalne odplake. Prečiščeno – obdelano odpadno vodo lahko vodimo v površinske odvodnike, podtalje, lahko jo uporabimo za podzemno zalivanje vrta ali priključimo na meteorno kanalizacijo.

slideInRight
slideInLeft

Vrste hišnih čistilnih naprav

V našem naboru ponujamo elektične, rastlinske in t.i. pasivne komunalne čistilne naprave. Vsaka izmed njih uporabnikom zagotavlja dolgotrajno rešitev čiščenja komunalnih odpadnih voda, pri čemer se je potrebno zavedati, da je izbira tipa komunalne čistilne naprave odvisna od vrste objekta, njegove zasedenosti, lokacije in razpoložljivega prostora.

Električna čistilna naprava je denimo primernejša za objekte, kjer je na razpolago za postavitev le te malo prostora, čistilna naprava pa bo obremenjena konstantno, saj velika npr. sezonska nihanja odločilno vplivajo na njeno delovanje.

Rastlinska čistilna naprava so dobro obnese na območjih, kjer ni nevarnosti globoke zmrzali, zanjo pa mora biti za izvedbo lagune na voljo več prostora.

Pasivne čistilne naprave izbirajo tisti, ki ne želijo imeti dela z vzdrževanjem, imajo za postavitev le te na voljo dovolj prostora, hkrati pa na lokaciji npr. ni nevarnosti dviga podtalnice. Prav tako je idealna rešitev za objekte, ki so obremenjeni sezonsko.

V vsakem primeru se je pred dokončno odločitvijo primerno posvetovati s strokovnjakom, ki vam bo razložil npr., zakaj je potreba pazljivost pri izbiri konstrukcijskega materiala, ki v naših primerih zagotavlja stabilnost bazenov tudi takrat, ko je vaša čistilna naprava vkopana in hkrati prazna. Vašega klica bomo zelo veseli in odgovorili bomo na vsa vaša morebitna vprašanja.