ELEKTRIČNA ČISTILNA NAPRAVA TRAIDENIS

 
 

Hišna ČN TRAIDENIS tipa NV-1 deluje po principu tehnologije aktivnega blata s fiksnim nosilcem pritrjene biomase. Sestavljena je iz enega bazena iz armirane stekloplastike.

Stopnja obdelave odpadne vode je skladna z EN 12566-3 in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 98/2007 in 30/2010). Zaradi tehnologije pritrjene biomase je zelo učinkovita tudi pri nihajočih obremenitvah (npr. vikend hišice).

Čistilno napravo odlikujejo nizki investicijski in obratovalni stroški. Glede na kvaliteten konstrukcijski material in napredno tehnološko rešitev predstavlja HČN TRAIDENIS NV-1 najboljše razmerje med kvaliteto in ceno.

REDNA PRODAJNA CENA 2.400,00 + DDV (kapaciteta do 6 PE)
AKCIJSKA CENA 2.000,00 EUR + DDV (kapaciteta do 6 PE)

Dostava v Sloveniji je vključena v ceno. Ob osebmem dvigu v skladišču v Celju priznamo dodatni 3% popust na akcijsko ceno!

slideInRight

Prednosti hišne čistilne naprave TRAIDENIS serije NV:

 • Kvaliteten konstrukcijski material armirana stekloplastika - GRP je poleg betona najzanesljivejša izbira materiala za vašo čistilno napravo.
 • Nevarnosti, da bi se ob rednem periodičnem praznjenju ČN deformirala ni (debelina sten je 6.6 – 7 mm), saj je material odporen na zemeljske pritiske.
 • Čistilne naprave ni potrebno obbetonirati, ne glede na obtežbo. V primeru montaže pod povozno površino je potrebno nad ČN izvesti le AB ploščo in revizijsko odprtino zaščititi z ustreznim LTŽ pokrovom.
 • Material odlikuje visoka trajnost.
 • Napredna tehnološka rešitev je kombinacija aktivnega blata in pritrjene biomase (FBR); pritrjena biomasa pomaga napravi vzdrževati biološki proces, tudi ko naprava ni konstantno obremenjena. Po mesecu dni brez obremenitve biološki proces v napravi ostaja stabilen.
 • Naprava dosega visok odstotek čiščenja zakonsko predpisanih parametrov (BPK in KPK) in parametrov, ki se preverjajo pri večjih čistilnih napravah (TSS, nitrati, fosfati, amonijak). Ob predvideni spremembi zakonodaje ne bo potrebna nadgradnja oz. dograjevanje.
 • Izbrana naprava je zelo razširjen in preverjen tip – naprave, ki imajo podobno osnovo in delujejo na podoben način, proizvajajo v več evropskih državah (Velika Britanija, Francija, Nemčija, Madžarska, Litva,…).
 • Čistilna naprava vizualno ne vpliva na okolico - le en revizijski jašek, ki je opremljen s ključavnico.
 • V primeru namestitve naprave v območju visoke podtalnice ali na območju povoznih površin so tehnične rešitve preproste (glej načrt in navodila).
 • V čistilni napravi ni delov ali naprav, ki bi jih bilo potrebno menjavati ali nadzirati.
 • Poraba električne energije je minimalna (cca. 30 - 35 EUR z DDV na letni ravni).
 • Postavitev se lahko izvede ročno - ni potrebna mehanizacija za dvig.
 • Pri montaži niso potrebna inštalacijska dela.
 • Naprava nima krmiljenja - zrak se vpihuje 24 ur na dan.
 • Diafragmska zračna črpalka ne potrebuje servisa, menjava olja ni potrebna, le občasno čiščenje filtra.
 • V čistilni napravi ni električnih naprav, zato ni nevarnosti okvare zaradi vpliva agresivnega in vlažnega okolja.
 • Čistilna naprava ponuja najboljše razmerje med ceno in kvaliteto.