PASIVNA ČISTILNA NAPRAVA

 
 

PASIVNA ČN FANN tipa BIOBED deluje po principu naravnega biofiltra s pronicanjem. Sestavljena je iz HDPE primarnega usedalnika, infiltracijskih modulov in ponikovalnega polja.

Stopnja obdelave odpadne vode je skladna z EN 12566 in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 98/2007 in 30/2010). Zaradi tehnologije je zelo učinkovita tudi pri nihajočih obremenitvah (npr. vikend hišice, zidanice,...).

Čistilno napravo odlikujejo nizki investicijski in obratovalni stroški. Glede na kvaliteten, dodatno ojačan konstrukcijski material in napredno tehnološko rešitev predstavlja HČN FANN BIOBED odlično razmerje med kvaliteto in ceno.

REDNA PRODAJNA CENA 2.890,00 + DDV (kapaciteta do 4-5 PE)
AKCIJSKA CENA 2.300,00 EUR + DDV (kapaciteta do 4-5 PE)

Dostava v Sloveniji je vključena v ceno. Ob osebmem dvigu v skladišču v Celju priznamo dodatni 3% popust na akcijsko ceno!

V primeru ustrezne obstoječe greznice (zadosten volumen, vodotesnost, zračnost, potopljen iztok,...) je možno dograditi le biološki del čistilne naprave. Tako pridobimo čistilno napravo skladno z 12566-2 ali 12566-5. Cena samo biološkega dela (dobava in polaganje na pripravljeno peščeno posteljico) je 1.400,00 EUR + DDV.

slideInRight

Prednosti hišne čistilne naprave FANN BIOBED:

 • Čistilna naprava deluje brez elektrike, popolnoma naravno – pasivna čistilna naprava
 • Kvaliteten konstrukcijski material primarnega usedalnika HDPE z dodatnimi ojačitvami preprečuje deformacije tudi v primeru, ko je bazen popolnoma prazen in izpostavljen zemeljskim pritiskom.
 • Nevarnosti, da bi se ob rednem periodičnem praznjenju ČN deformirala, ni, saj je konstrukcija odporna na zemeljske pritiske.
 • Primarnega usedalnika ni potrebno obbetonirati, razen v primeru postavitve pod povozno površino.
 • Patentiran sistem obdelave odpadne vode dosega odlične rezultate tudi v primeru, ko je ČN obremenjena le en dan v letu (idealno za vikend hiše, zidanice,…)
 • Naprava dosega visok odstotek čiščenja zakonsko predpisanih parametrov (BPK in KPK) in parametrov, ki se preverjajo pri večjih čistilnih napravah (TSS, nitrati, fosfati, amonijak). Ob predvideni spremembi zakonodaje ne bo potrebna nadgradnja oz. dograjevanje.
 • Čistilna naprava vizualno ne vpliva na okolico - le en revizijski jašek in zračnik.
 • Na sami čistilni napravi NIKOLI ni potrebno ničesar menjati in NIKOLI ni potrebno nič dodajati v sam proces čiščenja.
 • Postavitev se lahko izvede ročno - ni potrebna mehanizacija za dvig.
 • Pri montaži niso potrebna inštalacijska dela, saj nima nobene elektromehanske opreme.
 • Stopnja očiščenosti je 97.8% (največ med vsemi ustreznimi na trgu!).
 • Čistilna naprava ob pravilni uporabi nikoli ne potrebuje servisiranja oz. menjave posameznih sklopov, potrebni so le periodični ogledi in letno praznjenje.